Teks Sambutan Ambal Warsa Sekolah

Minggu, Oktober 8th, 2023 - Teks Sambutan

Ass WW Kawula nuwun ingkan. Web Awit saking punika kula nyuwun dhumateng panjenenganipun Bapak kepala sekolah kersaa paring wedharan pengetan ambal warsa...